Rešeršní služby Tisk

Rešeršní služby umožňují získat soupis literatury na dané téma z českých i zahraničních zdrojů dle Vašeho požadavku


Typy rešeršních služeb

  • jednorázové (na základě sjednání jednorázové objednávky)
  • opakované v pravidelných intervalech - služba ARI=SDI (Adresné rozšiřování informací=Selective Dissemination of Information)


Podmínky rešeršních služeb

  • podmínky zpracování rešerše v konkrétní knihovně naleznete na jejích internetových stránkách 
  • ve většině knihoven jsou tyto služby placené (viz ceník konkrétní knihovny)
  • rešeršní služby jsou zpracovávány výhradně z informačních zdrojů konkrétní knihovny, případně z volně dostupných zdrojů na internetu
  • zpracované rešerše bývají určeny pro osobní potřebu objednavatele, jakékoliv další užití je podmíněno souhlasem knihovny