Uživatelé se zdravotním znevýhodněním PDF Tisk

Knihovny se podle svých možností ve větší či menší míře snaží poskytovat služby a vyvíjet aktivity i pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Řada těchto aktivit je závislá na finančních možnostech, dosahuje proto v různých knihovnách různé úrovně.

Všechny knihovny ve svých knihovních řádech specifikují typy služeb, včetně informací o způsobu registrace.


Informace o jednotlivých knihovnách zjistíte: