Sluchově znevýhodnění PDF Tisk

Knihovny specializované na uživatele se sluchovým znevýhodněním:

Informační centrum o hluchotě

Speciální fond literatury pro sluchově znevýhodněné budují:

Knihovna P. Bezruče Opava, Městská knihovna Sedlčany, Městská knihovna Děčín, Krajská knihovna v Pardubicích, Městská knihovna Česká Lípa, Městská knihovna v Třebíči, Krajská knihovna Karlovy Vary, Městská knihovna Klatovy, Moravská zemská knihovna v Brně, Městská knihovna Jihlava, Knihovna města Ostravy, Městská knihovna Benešov, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod, Městská knihovna Hodonín, Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov, Mediatéka Jazykového centra FF UK v Praze, Knihovna Jabok – Vyšší sociálně pedagogické a teologické školy, Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UK v Praze…

 

Indukční smyčku mají k dispozici uživatelé v:

Krajské knihovně Karlovy Vary, Masarykově veřejné knihovně Vsetín, Knihovně Kroměřižska Kroměříž

 

Znakový jazyk ke komunikaci lze využít v:

Knihovně F. Bartoše ve Zlíně, Krajské knihovně Karlovy Vary, Městské knihovně v Jihlavě, Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodu, Univerzitní knihovně Ostravské univerzity Ostrava

 

Služby tlumočníka využívají:

Městská knihovna Klatovy, Knihovna Kroměřížska Kroměříž, Mediatéka Jazykového centra FF UK v Praze, Krajská knihovna Karlovy Vary (zde jsou tlumočeny do znakového jazyka i některé pořady a programy)