On-line databáze PDF Tisk

většina velkých či odborných knihoven poskytuje svým uživatelům přístup do databází, které jsou vysoce cenným informačním zdrojem pro studijní, vědeckou a výzkumnou činnost 

 • databáze mohou být polytematicky nebo oborově zaměřeny
 • databáze mohou obsahovat plnotextové, bibliografické nebo faktografické informace
 • z hlediska přístupových práv rozlišujeme databáze volně přístupné, částečně volné a licencované

Licencované online databáze

 • článkové databáze (např. Ebsco, ScienceDirect, SpringerLINK, JSTOR aj.)
 • biografické, bibliografické, nakladatelské a faktografické databáze (např. World Biographical Index Online, Globalbooksinprint.com, ASPI apod.)
 • databáze e-knih, přístup k jednotlivým licencovaným e-knihám (např. encyklopedie) nebo celým e-knihovnám
                                                                                             
 •  využívat licencované online databáze může registrovaný čtenář knihovny
 • seznam databází dostupných ve vaší knihovně, jejich charakteristiky a pokyny pro práci s nimi jsou vždy uvedeny na internetových stránkách knihovny
 • přístup do databází je možný z vybraných počítačů ve vaší knihovně
 • některé knihovny nabízejí také variantu vzdáleného přístupu, který umožňuje pracovat s databázemi i mimo knihovnu. Konkrétní informace (tj. které zdroje jsou za jakých podmínek přístupné, zda je nutné instalovat nějaký software atd.) naleznete na stránce své knihovny, poradí Vám samozřejmě i pracovníci vaší knihovny
 • u některých zdrojů nemusí licenční smlouva nebo jejich technické parametry povolit využívání mimo knihovnu
 • způsob práce s databází bývá stejný bez ohledu na to, zda ji využíváte z knihovny nebo z domova
 • při využívání licencovaných zdrojů je nutné znát licenční podmínky, např. v jakém rozsahu je povoleno ukládat nalezené informace 
 • vzhledem ke specifičnosti vyhledávání v online databázích neváhejte požádat vašeho knihovníka o radu

Online volně dostupné databáze


Tyto databáze knihovny velmi často samy vytvářejí a zpřístupňují na svých stránkách. Patří k nim různé článkové databáze, databáze regionálních událostí, osobností atd.