Chci výpůjčku PDF Tisk
 •  jste-li registrovaným uživatelem ve vaší knihovně, můžete využívat dokumenty z jejího fondu
  - pro zjištění dostupnosti a objednání dokumentu využijte online katalog knihovny, který je dostupný na jejích webových stránkách
  - u záznamu vybraného dokumentu zjistíte, zda je určený pro prezenční výpůjčku (studium pouze v knihovně) nebo absenční výpůjčku (možnost půjčit si dokument domů), zda je dokument dostupný či vypůjčený jiným čtenářem, dále získáte bibliografické informace o dokumentu
  - jako registrovaný čtenář máte právo si dokument rezervovat, prodlužovat, je-li to možné, jeho výpůjční lhůtu či spravovat vaše uživatelské konto

 •  pokud je vámi vybraný dokument v jiné knihovně, než v které jste registrovaní, můžete o jeho zapůjčení požádat prostřednictvím meziknihovní služby (MVS)
  - žádanky o tuto službu naleznete nejčastěji na www stránkách vaší knihovny, formulář pro objednávku MVS je v mnoha případech součástí katalogu knihovny (po přihlášení uživatele), v případě nejasností požádejte o radu vašeho knihovníka
  - zapůjčení dokumentu v rámci ČR je bezplatné, může však být účtováno poštovné

 • nachází-li se dokument pouze v zahraničí, požádejte vašeho knihovníka o mezinárodní meziknihovní službu (MMVS)
  - žádanku naleznete podobně jako u vnitrostátní formy služby na internetových stránkách vaší knihovny (či v katalogu)
  - ze zahraničí můžete být zapůjčen celý dokument či pouze jeho část v podobě kopie
  - služba je placená, informace o ceně získáte v ceníku služeb knihovny, dostupném jak papírové, tak často i v elektronické podobě