Chci službu PDF Tisk

referenční služby vám poskytnou široké spektrum informací - od vyhledání dokumentu, zjištění bibliografických údajů až po poskytnutí faktografických informací, případně vás knihovník  odkáže na instituci, která je z obsahového hlediska relevantnější zodpovědět váš dotaz

 informace vám mohou být podány ústně, písemně, telefonicky nebo elektronickou cestou – využijte virtuální referenční službu Ptejte se knihovny nebo oborově zaměřené služby typu:
   

Infopult - služba Zemědělské a potravinářské knihovny
Infopult - internetová informační služba Divadelního ústavu
Zeptejte se geologa
Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

  • referenční služby jsou bezplatné – zeptejte se vašeho knihovníka na to, co vás zajímá
  • rešeršní služba vám dodá soupis literatury k požadovanému tématu, tzv. rešerši
  • informujte se u vašeho knihovníka na možnosti a podmínky zhotovení
  • rešerše služba je placená dle podmínek jednotlivých knihoven