Potřebuji kopie dokumentů PDF Tisk

Papírová podoba:

- většina knihoven nabízí samoobslužné kopírování dokumentů z jejich fondu

- jedná-li se o netradiční formu dokumentu (mikrofilm, apod.) či o starý dokument, jeho kopii vám zhotoví reprografické oddělení knihovny, v některých případech disponují knihovny čtečkami speciálních forem dokumentů, které umožňují přími tisk z dokumentu

- pokyny pro poskytování reprografických služeb naleznete na webu knihovny, v knihovním řádu nebo požádejte knihovníka

- potřebujete-li pouze část dokumentu, který se nenachází ve vaší knihovně, můžete zažádat o zhotovení její kopie prostřednictvím služby MVS, případně MMVS jedná-li se o dokument, který se nenachází v ČR

- jedná se o placenou službu

 

Elektronická podoba:

- máte-li zájem o dodání elektronické kopie, využijte služby typu Elektronického dodávání dokumentů - EDD (Document Delivery Services)

- pro její aktivaci je třeba uzavřít smlouvu s knihovnou, která tuto službu poskytuje

- od roku 2009 se mění podmínky poskytování služby Elektronického dodávání dokumentů v souvislosti s novou smlouvou, která byla uzavřena se sdružením Dilia

- seznam institucí, které tuto službu zajišťují :