Hledám knihu nebo dokument PDF Tisk

Chcete-li zjistit, zda má vaše knihovna požadovaný dokument, využijte online katalog (OPAC) na jejích www stránkách.  Kromě online katalogů jsou u některých knihoven k dispozici také naskenvané lístkové katalogy.   

  • odkaz na online katalogy knihoven naleznete v Adresář knihoven (ADR)
  • OPAC vám umožní vyhledat různé druhy dokumentů (knihy, časopisy, články, hudebniny, atd.)
  • nejste v knihovně registrování, přesto můžete dokument vyhledat, získat jeho bibliografické citace a informace o tom, kolik výtisků knihovna vlastní a zda jsou dostupné
  • jste-li registrování, dokument si můžete objednat (rezervovat), prodlužovat výpůjční lhůtu, upravovat vaše uživatelské konto
  • pokud ve fondu vaší knihovny není požadovaný dokument, využijte některý z následujících katalogů a portálů a nalezněte jej v jiné české knihovně:

                                online katalog   Souborný katalog  ČR – knihy (SKC)

                                online katalog   Souborný katalog ČR – periodika (SKC/P)

                                online katalog   Jednotná informační brána  (JIB)

                                online katalog   Souborný katalog SKAT

     Pro výpůjčku či kopie dokumentu ve fondu jiné knihovny můžete využít meziknihovní služby