Digitální knihovny PDF Tisk

Digitální knihovny nabízejí pomocí internetu přímý přístup k digitálním (existují pouze v digitální podobě) nebo digitalizovaným dokumentům (jejich papírová nebo jiná tradiční předloha byla převedena do digitální podoby). Díky digitálním knihovnám tak mají uživatelé v řadě případů přístup k ohroženým, historickým nebo unikátním dokumentům. Nejčastěji se jedná o staré a vzácné tisky, rukopisy, staré výtisky novin apod. Kromě přístupu k textům dokumentů, můžete získat i podrobnější údaje o dokumentu (přesný název, autora, místo, rok vydání... aj.). Většina digitálních knihoven nabízí pro získání dokumentů pouze režim prohlížení, v některých však můžete i vyhledávat zadáním autora, názvu, klíčového slova.

Přístup k dokumentům digitální knihovny je většinou úzce provázán s autorským zákonem. Dle autorského zákona jsou dokumenty tzv. volné (tj. bez autorských poplatků) po uplynutí 70 let od data úmrtí všech původců díla (pokud jsou životopisná data známa) a 50 let od vydání. U některých dokumentů (zvláště periodik) je prakticky nemožné dohledat životopisná data všech autorů. V tomto případě může knihovna stanovit určitou časovou hranici. Tato hranice je nastavena tak, aby bylo značně pravděpodobné, že podmínky autorského zákona budou dodrženy. Některé digitální knihovny tak mohou mít volnou část (dostupnou volně na internetu) a neveřejnou část přístupnou pouze z vybraných počítačů knihovny (dokumenty podléhající autorskému zákonu). Jiné digitální knihovny mohou být vázány na předplatné či smlouvu.