Zahraniční digitální knihovny PDF Tisk

 

 online zdroj      Project Gutenberg 

 online zdroj      Digitální knihovny zapojené v rámci The European Library

 online zdroj      Library of Congress American Memory

 online zdroj      Digitální sbírky Österreichische Nationalbibliothek

 online zdroj      Gallica – National Bibliothèque de France

 online zdroj      New Zealand Digital Library

 online zdroj      Slovenská digitálna knižnica

 online zdroj      Biblioteka litaratury Polskiej w internecie

 online zdroj      Polska biblioteka internetowa

 online zdroj      Michael: Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe

 online zdroj      Perseus Digital Libray

 online zdroj      International Children´s Digital Library

 online zdroj      Google Book Search

 online zdroj      Directory of Open Access Journals

   

 

 

Přehled vybraných zahraničních digitálních knihoven je možné nalézt také na stránkách Ústřední knihovny Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava - http://knihovna.vsb.cz/internet/digitknihprojekty.htm

Přehled digitálních knihoven z různých oborů - http://www1.cuni.cz/~brt/dk/dk2.htm