Co to je knihovna PDF Tisk

„Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním
předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování
a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin.“
(Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách, 1994)

 

Knihovny navštěvujeme, abychom se inspirovali úspěchy či omyly druhých lidí, dozvěděli se více o moudrosti a chybách lidského ducha, uhasili své potřeby po vzdělání a poznání.  Knihovny jsou kulturními institucemi, které vytvářejí zázemí pro sebevzdělání, nabízející možnosti kvalitně využít volný čas, inspirující ke kultivaci zájmů a poskytující rozsáhlé spektrum jinde nedostupných informací.

Co si lze pod pojmem knihovna představit:

 • jakoukoliv sbírku či kolekci knih určených ke čtení nebo ke studiu
 • instituci shromažďující, uchovávající a zpřístupňující knihy a jiné nosiče informací  za účelem uchování a šíření dosaženého poznání 
 • organizaci, která se prostřednictvím svých služeb snaží o zprostředkování odpovědí na otázky uživatelů a o uspokojování jejich informačních, vědeckých, vzdělávacích a rekreačních potřeb. Zájemcům o informace poskytuje knihovna veřejné knihovnické a informační služby, tak jak jsou formulované §4, odst. 1 zákona 257/2001 Sb., bezplatně. Těmito službami jsou např.
  - zpřístupňování dokumentů z fondu knihovny
  - poskytování ústních referenčních služeb
  - poskytování bibliografických a faktografických informací
  - zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů
  - umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup
  Více informací o tom, jaké služby jsou poskytovány v knihovnách získáte v sekci Co knihovna nabízí  - Služby
 •  termín „knihovna“ lze použít rovněž v souvislosti s nakladatelskou aktivitou pro označení edic

Ve světových jazycích se knihovna zpravidla označuje pomocí slov pocházejících z řečtiny biblos = kniha a  téké = police nebo z latiny liber = kniha.