Kdo může přijít do knihovny PDF Tisk

Veřejné knihovny shromažďují a uchovávají dokumenty za účelem poskytování či zprostředkování informací v nich obsažených všem členům společnosti. Knihovny jsou přístupné lidem bez ohledu na rasu, národnost, věk, pohlaví, náboženství, jazyk, handicap, ale i ekonomické postavení, zaměstnání či dosažený stupeň vzdělání.

Navštívit knihovnu může každý, a to i v případě, že nevlastní čtenářský průkaz. Každý, kdo má zájem o vypůjčení dokumentu z fondu knihovny, musí mít platný čtenářský průkaz. Čtenářský průkaz lze získat zaregistrováním se do evidence knihovny. Při registraci uživatel vyplní přihlášku a knihovník po ověření osobních  údajů na základě platného osobního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas, děti do 15 let s písemně stvrzeným souhlasem rodičů nebo jejich zákonných zástupců) a po zaplacení registračního poplatku vystaví čtenářský průkaz. S osobními údaji nakládá knihovna v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 

Do knihovny může přijít:

  • zájemce o informace a informační zdroje 
  • zájemce o nejrůznější dokumenty (knihy, časopisy, CD ROMy, zvukové dokumenty apod.) bez ohledu na místo jejich uložení (meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba)
  • zájemce o prezenční poslech hudby
  • zájemce o reprografické služby 
  • zájemce o vzdělávání, setkávání, kulturní pořady apod.
  • zájemce o veřejně přístupný internet
  • zájemce o práci na počítači (textový editor, tabulkový editor atd.)