Co knihovna nabízí PDF Tisk
Knihovny jsou po staletí vnímány jako místa zpřístupňování tištěných dokumentů. V polovině 90. let minulého století se objevily první online katalogy českých knihoven na internetu. Postupně se stále rostoucím počtem dostupných online katalogů a dalších bibliografických nebo plnotextových bází se přístup k těmto zdrojům stával nepřehledný, a to nejen pro uživatele ale i samotné pracovníky knihoven. Začaly vznikat portály, které z jednoho místa podávají informace o dostupných zdrojích k určitému oboru nebo umožňují paralelní vyhledávání ve více bázích. S rozvojem a využíváním moderních informačních a komunikačních technologií se knihovny stále více zaměřují v nabídce svých služeb i na tu část veřejnosti, která navštíví knihovnu pouze nahodile, omylem či dokonce vůbec.
Informační a oborové portály, nové služby, možnost získat některé dokumenty a informace  prostřednictvím internetu bez nutnosti navštívit knihovnu jsou příklady řešení moderního zpřístupnění informačních zdrojů knihoven.
Využijte zdroje a služby českých knihoven, všechny typy knihoven poskytují veřejné knihovnické a informační služby, všechny knihovny jsou tu pro vás.