Informační zdroje PDF Tisk

V knihovnách naleznete velké množství různých dokumentů. Jak však zjistíte, ve které knihovně se jaká knížka, časopis, databáze nebo CD nachází? Knihovny o svých fondech informují na svých stránkách. Nejkompletnější přehled by měly poskytovat katalogy. Pracovníci knihovny Vám zajisté rádi poskytnout na základě Vašeho dotazu podrobnější informace.


knihy, časopisy, noviny, hudebniny, hudební CD, DVD, VHS

kde hledat, ve které knihovně se kniha, časopis nebo noviny nachází

     online katalog   Souborný katalog ČR

     listkovy katalog   CEZL

     online katalog   Souborný katalog SKAT

     online katalog   Jednotná informační brána

     online katalog   souborné katalogy vysokých škol a univerzit – Univerzita Karlova, UPOL, MUNI ...

     online katalog   katalogy jednotlivých knihoven  - viz Adresáře knihoven ČR

 Informace o tom, jaké dokumenty vyšly najdete v sekci Co bylo vydáno?

 

mapy, atlasy

      online katalog   nejnovější mapy a atlasy běžně naleznete v katalozích jednotlivých knihoven i v katalozích souborných

     online zdrojonline zdroj-castecne-volny hledání starších map např. z 19. století může být komplikovanější, poměrně velké množství starších map naleznete v různých digitálních knihovnách

Pokud chcete vědět, jaké mapy a atlasy byly vydány, můžete využít informační zdroje uvedené v sekci Speciální dokumenty v ČR

elektronické databáze (online, CD-ROM, e-časopisy, e-knihy) 

  Knihovny o těchto zdrojích většinou informují i na svých stránkách, někdy můžete informace o elektronických zdrojích (např. o e-knihách) nalézt v katalozích knihoven. Elektronické online zdroje, které knihovny pro své uživatele kupují, jsou většinou přístupné z počítačů v konkrétní knihovně. Knihovny často nabízejí prostřednictvím různých nástrojů přístup k těmto zdrojům i mimo knihovnu.

 

rukopisy, staré tisky

Tyto dokumenty nemá zcela běžně ve svém fondu každá knihovna. Nejčastěji je naleznete např. v knihovnách krajských, muzejních, oborově zaměřených, vysokoškolských atd.

kde hledat, jaké rukopisy a staré tisky existují a ve které knihovně se nacházejí

    online zdroj-castecne-volny   Manuscriptorium

   online zdroj   Knihopis Digital

   online zdroj   Soupis katalogů a bibliografií (ORST NK)

 

normy, patenty, šedá literatura, zvukové knihy, knihy v Braillově písmu

  online zdroj  Normy ČSN ve fondu Národní technické knihovny

  online zdroj   Oborová brána TECH

  online zdroj  NUŠL

  online katalog  KTN – Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana 

 

oborové portály

 viz Oborové portály