Aktivity knihoven PDF Tisk

Knihovny jsou pořadateli (spolupořadateli) různých akcí. Jedním z cílů kulturní činnosti knihoven je propagace knihovny, jejich služeb a informačních zdrojů. Knihovny jako veřejné instituce mohou také pomáhat občanům daného regionu (města) a stát se místem setkání různých občanských komunit. Kulturní a vzdělávací akce knihoven nejsou zaměřeny jen na registrované čtenáře, ale na všechny, kteří mají zájem a chuť se podílet na společenském životě daného místa.

Typy akcí:

 • výstavy
 • koncerty
 • besedy
 • soutěže
 • vzdělávací programy
 • výukové programy
 • spolupráce se školami

Nejznámější akce českých knihoven 


Knihovna může výrazněji napomoci rozvoji regionálního a komunitního života, fungovat jako neformální společenské centrum a současně svou knihovnickou a informační činnost využívat ve prospěch celé komunity. V konkrétních komunitních aktivitách knihoven se témata okruhů často prolínají, lze je rozdělit do 4 skupin:

 • podpora komunikace a rozvoj sociálního kapitálu v místě
 • zvyšování potenciálu místa
 • podpora vytváření vztahu k místu, kde žiji
 • zapojování občanů do veřejného života v místě
  zdroj: JEŽKOVÁ, Zuzana. Knihovna tzn. komunitní [online]. U Nás, ročník 16 (2006), číslo 1 [cit.2009-02-10].


Informace o kulturních, vzdělávacích a dalších akcích zjistíte: