Co bylo vydáno? PDF Tisk

Jak zjistíte, které dokumenty vyšly v ČR a v zahraničí

Nejjednodušší cestou je využít tzv. bibliografie (bibliografické báze). Jsou to soupisy knihy/časopisů/článků … , které vyšly v určitém období, ve vybrané oblasti nebo se zabývaly daným tématem.

Dalším zdrojem, kde můžete zjistit jaké dokumenty byly vydány, jsou souborné katalogy a katalogy národních knihoven.

Co můžete v bibliografiích nalézt

  • záznamy dokumentů, které vyšly na území konkrétního státu – to jsou tzv. národní bibliografie (např. Česká národní bibliografie a její jednotlivé řady)
  • záznamy dokumentů, které vyšly v určitém regionu, nebo se tohoto regionu svým obsahem dotýkaly – to jsou tzv. regionální bibliografie (např.   Databáze regionálních dokumentů a článků, kterou vytváří Středočeská vědecká knihovna v Kladně)
  • záznamy dokumentů, které se týkají vybraného tématu – to jsou tzv. oborové bibliografie (např. Bibliografie české literární vědy, kterou zpracovává   Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Jaké informace z bibliografie získáte

  • základní údaje o dokumentu - knize, článku, periodiku - (tzn. autor, název, místo a rok vydání, vydavatel, číslo ISBN nebo ISSN, počet stran atd.) – tzv. bibliografický záznam

Podle jakých údajů můžete v bibliografiích hledat

  • většinou je možné hledat podle autora, názvu, tématu, ISBN, ISSN, roku vydání a dalších údajů
  • možnosti vyhledávání vždy závisí na konkrétní bibliografii, obecně platí, že bibliografie v elektronické podobě nabízí více možností než bibliografie tištěné

V jaké podobě jsou bibliografie dostupné

online zdroj 

online databáze volně přístupné na internetu

online zdroj-castecne-volny online databáze přístupné na internetu - využití některých funkcí databází ovšem není bez licence možné, databáze v plném rozsahu jsou většinou dostupné v knihovnách

online zdroj-licencovan

online licencované databáze přístupné na internetu – především zahraniční databáze jsou dostupné pouze na základě smlouvy a předplatného, přístup k online licencovaným databázím většinou můžete získat prostřednictvím knihovny

online katalog

online katalogy knihoven - bibliografie mohou být součástí katalogů knihoven (zvláště národních nebo oborově specializovaných), mohou být také součástí souborných katalogů, naskenované kartotéky

cd-rom 

databáze na CD-ROM

cd-rom-licencovan

licencované databáze na CD-ROM - především zahraniční databáze jsou dostupné pouze na základě smlouvy a předplatného, přístup k licencovaným databázím na CD-ROM většinou můžete získat prostřednictvím knihovny

listkovy katalog

lístkové kartotéky umístěné v knihovně nebo jiné instituci, která je spravuje

tisteny zdroj

tištěné soupisy – soupisy bývají dostupné ve většině knihoven, u oborových bibliografií je někdy nutné využít knihovnu specializovanou na daný obor nebo krajskou knihovnu

Mnoho bibliografií bylo již převedeno do podoby databáze, ale někdy je nutné při hledání zkombinovat elektronickou databázi s tištěnou bibliografií nebo lístkovou kartotékou.

Jak získáte dokument, jehož záznam jste v bibliografii nalezli
Nalezli jste v bibliografii knihu/článek/časopis nebo jiný dokument, který byste si potřebovali prostudovat? Součástí bibliografií nebývají většinou informace o knihovnách, které daný dokument vlastní. Pokud chcete zjistit, zda má vaše knihovna nalezený dokument ve svém fondu, musíte se podívat do jejího katalogu, případně do souborných katalogů.