Zahraniční zdroje Tisk

Knihy 

Nejčastějšími zdroji informací o knihách vydaných v zahraničí jsou

mezinárodní bibliografie

   online zdroj Index Translationum (od roku 1979)
   tisteny zdroj Index Translationum (za roky 1932-1978)

národní bibliografie, ve kterých najdete údaje o aktuální produkci

   online zdroj Evropa - The European Library

   online zdroj Kanada - AMICUS - Canadian National Catalogue

přehledy národních bibliografií 
   online zdroj UNESCO Libraries Portal 
   cd-rom-licencovan národní bibliografie ve fondech českých knihoven - např. NK ČR

retrospektivní bibliografie, které zahrnují období od 15. do 20. století

  • retrospektivní bibliografie jsou zpracovány pro jednotlivé jazyky (angličtina, francouzština, italština, španělština, portugalština, ruština, latina atd.)
  • některé cd-rom-licencovan retrospektivní bibliografie jsou dostupné  v NK ČR

katalogy národních knihoven , které mohou obsahovat i národní bibliografie

Národní knihovny většiny zemí naleznete jednoduše prostřednictvím různých webovských vyhledávačů (Google atd.). Stačí zadat slova "national library" a název země. Ne všechny národní knihovny mají i anglické verze svých stránek, proto je občas potřeba zadat i jiné jazykové varianty, např. "Bibliothèque nationale", "Biblioteca Nacional " atd.

   online zdroj Evropa - The European Library
   online zdroj USA - Library of Congress
   online zdroj Kanada -  AMICUS - Canadian National Catalogue
   online zdroj Austrálie - National Library of Australia 

přehledy národních knihoven 
   online zdroj  UNESCO Libraries Portal
   online zdroj The European Library

 

souborné katalogy 

   online zdroj OCLC WorldCat
   online zdroj-licencovan OCLC WorldCat

portály, které umožňují jednotný přístup k více zdrojům
   online zdroj KVK - Karlsruher Virtueller Katalog
   online zdroj The European Library

nakladatelské databáze, které obsahují informace o knihách aktuálně dostupných na knižním trhu
   online zdroj-licencovan Globalbooksinprint.com
   cd-rom-licencovan Global Books in Print
   cd-rom-licencovan Electre biblio le CD-ROM des livr. Disp.
   cd-rom-licencovan VLB  Verzeichnis lieferbarer Bücher

  

Časopisy 

Nejčastějšími zdroji informací o časopisech a novinách vydaných v zahraničí jsou 

   online zdroj-licencovan Ulrichsweb.com
   cd-rom-licencovan Ulrich’s Periodicals Directory
   cd-rom-licencovan ISSN Compact
   online zdroj-licencovan ISSN
   online zdroj-licencovan OCLC WorldCat
   online zdroj ZDB – Zeitschriftendatenbank

 

Články 

Nejčastějšími zdroji informací o článcích v časopisech a novinách vydaných v zahraničí jsou

národní článkové bibliografie
součástí národní bibliografie bývá i část, která zpracovává aktuální článkovou produkci

  online zdroj Evropa - The European Library
 

článkové databáze
  • zaměřené pouze na vybraný obor (např. literatura - Literature Online, hudba - RISM, RILM)
  • zahrnující více oboru, tzv. multidisciplinární (např. ProQuest 5000)
  • vycházející z publikační činnosti konkrétního vydavatelství (např. Kluweronline, Springer Link, Elsevier Science, Wiley Interscience)
  • obsahující produkci více vydavatelství (např. ProQuest 5000, Ebsco)
  • článkové databáze mohou být pouze bibliografické (tzn. že obsahují pouze základní údaje, které článek identifikují) nebo mohou být doplněné o abstrakty či plné texty
  • článkové databáze mohou být dostupné v různých podobách - cd-rom-licencovan online zdroj-licencovan online zdroj online katalog tisteny zdroj