Speciální dokumenty v ČR PDF Tisk

Jako speciální dokumenty se nejčastěji označují

Disertace a autoreferáty

  online katalog Katalog knih (Státní technická knihovna) 
  online zdroj Theses
  
tisteny zdroj České disertace
  tisteny zdroj Československé disertace
  tisteny zdroj Československé výzkumné zprávy a disertace


Grafické dokumenty

 online katalog Česká národní bibliografie (ČNB) 
 tisteny zdroj Česká grafika a mapy v roce …


Kartografické dokumenty

 online katalog Česká národní bibliografie (ČNB)
 
tisteny zdroj Grafika a mapy 
 tisteny zdroj Česká grafika a mapy v roce …

 tisteny zdroj Soupis map českých zemí
 tisteny zdroj Soupis historických geologických map z území České republiky do roku 1918
 online zdroj 
Bibliografická databáze atlasů (Mapová sbírka Historického ústavu AV ČR)

 
Hudebniny

online katalog Česká národní bibliografie (ČNB)
tisteny zdroj České hudebniny, gramofonové desky a kompaktní disky (za roky 1990-1992) 
tisteny zdroj České hudebniny a gramofonové desky (za roky 1965-1989) 
tisteny zdroj České hudebniny (za roky 1955-1964)
tisteny zdroj České a slovenské hudebniny (za roky 1952-1954)
tisteny zdroj Bibliografický katalog Československé republiky (za roky 1937-1950)

 
Zvukové záznamy

 online katalog Česká národní bibliografie (ČNB)
 tisteny zdroj České hudebniny, gramofonové desky a kompaktní disky (za roky 1990-1992) 
 tisteny zdroj České hudebniny a gramofonové desky (za roky 1965-1989)

Šedá literatura

online zdroj Národní uložiště šedé literatury (NUŠL)