Knihy v ČR PDF Tisk

Informace o knihách, které byly vydány na území České republiky, můžete nalézt v následujících zdrojích:

Knihy vydané po roce 1901

online katalog  Česká národní bibliografie (ČNB) 
 
online zdroj 
 Knižní novinky
online zdroj  ISN - Knihy a hudebniny ohlášené českým národním agenturám ISBN/ISMN


Knihy vydané v 19.století (1801 - 1900) 

online katalog  Česká národní bibliografie (ČNB)
online katalog listkovy katalog Bibliografie 19. století 
cd-rom-licencovan Retrospektivní bibliografie


Knihy vydané v letech 1501 - 1800 (staré tisky)

tisteny zdroj  Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století
online zdroj  
Knihopis Digital
cd-rom-licencovan  Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800
online zdroj-castecne-volny  Manuscriptorium

online katalog  Česká národní bibliografie (ČNB)
online katalog 
Databáze starých tisků a map NK ČR
tisteny zdroj  tištěné soupisy 

 

Knihy vydané do roku 1500 (inkunábule neboli prvotisky)

online zdroj  Incunabula
online zdroj-castecne-volny  Manuscriptorium
tisteny zdroj  přehled tištěných soupisů inkunábulí v ČR
online zdroj  Knihopis Digital
tisteny zdroj  tištěné soupisy


Rukopisy

online zdroj-castecne-volny  Manuscriptorium
online kataloglistkovy katalog Naskenované katalogy - Generální katalog I.
online zdroj Knihopis Digital
online zdroj Výběrová bibliografie k rukopisům NK ČR
cd-rom-licencovan  Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800
tisteny zdroj  tištěné soupisy

 Knihy pro nevidomé a těžce zrakově postižené
(knihy v Braillově slepeckém písmu, zvukové knihy)

 online katalog  Katalog Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E. Macana