Časopisy v ČR PDF Tisk

Informace o časopisech a novinách, které byly vydány na území České republiky, můžete nalézt v následujících zdrojích:


Časopisy a noviny vydávané od r. 1901 

 online katalog  Česká národní bibliografie (ČNB) 
 online katalog
  Souborný katalog ČR - Periodika
 online katalog  Souborná báze PER (Moravská zemská knihovna)
 online katalog
  Česká národní dabatáze ISSN (České národní středisko ISSN, Státní technická knihovna) 
 online katalog
  Souborná báze regionálních seriálů Královéhradeckého kraje (za léta 1800 - 1965)


 Pokud se vám nepodaří hledaný titul ve výše uvedených databázích nalézt, můžete si jeho existenci ověřit i v dalších tištěných zdrojích. Jejich obsah je průběžně převáděn do Souborné databáze PER:

 tisteny zdroj  Noviny a časopisy v českých krajích
 
tisteny zdroj  Bibliografie periodik v českých krajích 1945 – 1963
 
tisteny zdroj  Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945
 
tisteny zdroj  Handbuch der deutschen Tagespresse
 
tisteny zdroj  Časopisecký katalog Č.S.R. 
 
tisteny zdroj  Časopisy a jiné periodické publikace z roku 1929
 
tisteny zdroj  Soupis českých a slovenských současně vycházejících časopisův v zemích koruny České, Vídni, Německu, Rusku a v Americe s ukazatelem míst a odborů, jakož i statistikou 
 
tisteny zdroj  České časopisectvo XX. věku : Seznam a statistika veškerých současně vycházejících českých časopisů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku, v Německu a v Americe

 Časopisy a noviny vydávané v letech 1650 - 1900

online katalog  Souborný katalog ČR - Periodika
online katalog  Souborná báze PER (Moravská zemská knihovna)
online katalog  Souborná báze regionálních seriálů Královéhradeckého kraje (za léta 1800 - 1965)

Pokud se vám nepodaří hledaný titul ve výše uvedených databázích nalézt, můžete si jeho existenci ověřit i v dalších tištěných zdrojích. Jejich obsah je průběžně převáděn do Souborné databáze PER:

tisteny zdroj  Bibliografie časopisectva v Čechách 1863 - 1895
tisteny zdroj  Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862
tisteny zdroj  Časopisectví v Čechách 1650 - 1847


Exilové, zahraniční a krajanské časopisy a noviny

tisteny zdroj  České časopisectvo XX. věku : Seznam a statistika veškerých současně vycházejících českých časopisů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku, v Německu a v Americe
tisteny zdroj  Zahraniční krajanské noviny, časopisy a kalendáře do roku 1938
tisteny zdroj  Exilová periodika : katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských  tisků vydávaných po roce 1945


Samizdatové časopisy a noviny

tisteny zdroj  Česká samizdatová periodika 1968 - 1989 


Seriály pro nevidomé a těžce zrakově postižené

(časopisy v Braillově slepeckém písmu, zvukové časopisy)
online katalog   Katalog Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E. Macana 
online zdroj   Časopisy vydávané a vyráběné KTN